Ingemar Eriksson, pensionålderutredare. Foto Martina Huber.

Pensionsåldersutredare efterfrågar mer kunskap om kompetens

Ingemar Eriksson är departementsråd och särskild utredare för pensionsåldersutredningen. I utredningens delbetänkande Längre liv, längre arbetsliv (SOU 2012:28) framkommer att förutsättningarna för äldre att arbeta längre, blir allt bättre. Men det finns fortfarande åtskilliga hinder. Till exempel anger fem procent av arbetsgivarna inom samtliga sektorer att äldre arbetskraft får mindre kompetensutveckling än yngre.

– I utredningen pratar vi med experter och forskare. Alla har idéer, men om staten ska satsa miljarder vill vi veta att det fungerar. Vi saknar konkreta exempel och projekt på arbetsplatser som uppgraderar äldres arbetskraft.

Saknas bevis

– Det finns inga underlag som bevisar att kompetensutveckling är en effektiv metod för att få äldre att stanna längre i arbetslivet. Om vi inte vet att det ger effekt är det svårt att ge sådana rekommendationer, säger han.

Han menar dock att inget tyder på motsatsen, men att vi måste börja med att göra systematiska interventioner för att lära äldre och sedan utvärdera dessa. Det är en av de frågor som pensionsåldersutredningen kommer att fördjupa i den sista etappen innan den presenterar sitt slutbetänkande i april nästa år.

– Det låter förståndigt att lägga resurser på att uppgradera den äldre arbetskraften- exempelvis genom att lära på jobbet, säger han.

Mer om pensionsåldersutredningen

 

Av: Johanna Senneby