Projektet Arbetsam deltar i seminariet Äldreomsorgen– så lyfter vi kvalitet, rekrytering och utbildning, i riksdagen den 22 maj. Foto: Arbetsam.

Pricerunner för kvalitet i välfärden

– Generellt sett har Sverige god kvalitet i äldreomsorgen. Men, bara för att ett företag har god ekonomi kan det inte sluta med bokföring, säger Stig Orustfjord på Almega och menar att vi behöver ett system för att mäta kvalitet i välfärden.

Samtidigt är definitionen av kvalitet i äldreomsorgen luddig. Det kan sträcka sig från hur folk upplever en tjänst, till vilka ekonomiska resultat en utförare redovisar.

– Vår definition utgår ifrån hur leverantören utför tjänsten. För att hålla hög kvalitet i välfärden krävs rätt kompetens hos personalen, ett tydligt uppdrag till leverantören och värderingar som utgår från individens behov, säger Stig Orustfjord.

Den 22 maj deltar han i seminariet Äldreomsorgen- så lyfter vi kvalitet, rekrytering och utbildning. Under seminariet i riksdagen diskuterar politiker, uppdragsgivare, fackliga organisationer, ESF-projekt och opinionsbildare problemen och möjligheterna med olika lösningar.

– Vi utvecklar ett verktyg för att mäta kvaliteten inom välfärden. Systemet fungerar som Pricerunner- det hjälper konsumenterna att välja och medarbetarna kan lättare se vilka resultat de når.

ESF-projekt har mycket kunskap
På seminariet deltar också ESF-projekten Språksam och Arbetsam, som under en längre tid har arbetat med att ta fram kvalitetsmått och kriterier för anställda inom äldreomsorgen. I en debattartikel i Dagens Samhälle statuerar Arbetsam exempel för hur kvalitet inom äldreomsorgen kan underlättas genom arbetsplatslärande. Artikelförfattarna framhåller fyra områden som är särskilt viktiga för kvalitén i äldreomsorgen; bred kunskapssyn, att utbildning utgår från arbetsplatsens behov, samarbete mellan arbetsplats och utbildning samt språk och kommunikation.

Här
kan du läsa debattartikeln
Här
kan du ladda ner projektets guide till arbetsplatslärande
Här
kan du läsa mer om seminariet. 

Text: Johanna Senneby