- Vi har i två år försökt driva frågan på branschnivå inom industrin, men det visade sig svårt, så nu flyttar vi upp frågan ett snäpp till omställningsavtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv, säger Unionens kompetensexpert Ulrika Hektor.

PTK pushar för anställdas kompetensutveckling

Nu går PTK, en förhandlingskartell bestående av Sveriges 26 fackförbund inom det privata näringslivet, och Svenskt Näringsliv in i förhandlingarna om det nya omställningsavtalet. Alla fackförbund inom kartellen är överens om satsningen på kompetensutveckling för anställda genom hela livet. Den är en del av ett större paket i avtalsförhandlingarna, som även innefattar åtgärder kring långtidssjuka och visstidsanställda. Ulrika Hektor är kompetensexpert på Unionen och har varit en av de drivande krafterna i förhandlingarnas förarbete.
- Vi har i två år försökt driva frågan på branschnivå inom industrin, men det visade sig svårt, så nu flyttar vi upp frågan ett snäpp till omställningsavtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv, säger hon.
PTK pushar för att Trygghetsrådet, som i dag hjälper uppsagda i omställning, även ska vara kanalen för kompetensutveckling av människor i anställning.
- De har en väl inarbetad metod för att hjälpa uppsagda att hitta nya och bra jobb. Vi tror att deras arbetssätt även skulle fungera bra för kompetensutveckling under anställning, säger Ulrika Hektor och poängterar vikten av kompetensutveckling för människor i anställning.
- Det är viktigt för våra medlemmar att få tillgång till kompetensutveckling eftersom kompetens i stort sett har ersatt anställningsår som trygghetsfaktor. Vi kan se att det vid omorganisationer och neddragningar främst är din kompetens som avgör om du kan vara kvar på jobbet, inte hur länge du har varit anställd, säger hon.
Om förhandlingarna går smidigt är avtalet på plats i november i år, men kan komma att skjutas upp till april år 2013.