Professor Per-Erik Ellström fann en övertro på informationsspridningens förmåga som han kallade ”The Magic Bullet”. Foto: Robert Sandström

Per-Erik Ellström.jpg