Rapport: Kompetensutveckla sig ur en kris

A&Os rapportserie

Hösten 2008 nåddes Sverige av den globala finanskrisen. Företagens orderböcker gapade tomma och tidigare beställningar ställdes in. Många företag hade liten avsättning för sina varor. I juni 2009 minskade den totala efterfrågan på varor i Sverige med 20 procent jämfört med samma månad året innan. Under juli ökade konkurserna med 38 procent jämfört med samma månad året innan. Många företag tvingades varsla, eller säga upp anställda. Samtidigt minskade antalet nyanmälda platser på arbetsförmedlingen med 35 procent (EkonomiFakta 2009-08-19). Behovet av omställning var således stort - för regioner, företag och individer.

I krisens spår följde ett behov av snabba lösningar. I några regioner ville politiker, partnerskap och ESF mildra effekterna av krisen genom speciella utlysningar riktade mot de branscher som varslade personal. Syftet med de regionala utlysningarna var att dämpa krisens effekter med kompetensutvecklingsinsatser genom att öka individernas möjlighet till omställning och att stärka företagens konkurrenskraft.

A&O har studerat ett antal av dessa varselprojekt. Från projektmassan om 106 projekt identifierade temagruppen 20 projekt med målet att höja kompetensnivån bland berörd personal i syfte att ge dem möjlighet att få nytt jobb, om varslen skulle utlösas, eller behålla sina anställningar på den nuvarande arbetsplatsen.

A&O analyserade projekten under våren och sommaren 2009. Analysarbetet avslutades hösten 2009 med några generella slutsatser som sammanfattas i rapporten Att kompetensutveckla sig ur en kris.