Rapport: Jämställda tjänster

Rapporten ökar förståelsen för hur jämställdhetsinsatser kan anpassas till de specifika förutsättningarna i privat respektive offentlig sektor för att ge långsiktiga effekter. Forskarna bakom studien presenterar sina respektive fallstudier, som utgår från två utvalda Socialfondsprojekt. Det ena har bedrivits vid ett köpcentrum och den andra vid en kommunal utbildningsförvaltning i Sverige. Jämförelsen mellan sektorerna kan bidra till ökad förståelse för hur jämställdhetsinsatser kan organiseras i olika kontexter för att ge önskad effekt.