Rapport: Socialfonden i siffror

A&Os rapportserie

I rapporten har professor Lennart Svennson på ett lättitllgängligt och överskådligt sätt sammanfattat sin analys av enkätresultaten som presenteras i rapporten ”Kompetensutveckling i Socialfonden, A&Os rapportserie, nr2”.

Projektledare, delprojektledare och kontaktpersoner fick svara på frågor om bland annat varför man sökt projektmedel, om syfte och förväntningar, genomförande, resultat och hur arbetet har fungerat.

Enkäter skickades ut till 306 personer och 229 besvarades.

Bland flera intressanta iakttagelser i analysen är att projekt som initierats av ledningen i en organisation drabbas av färre problem och svårigheter. I dessa projekt finns också en tydligare koppling mellan kompetensutveckling och verksamhetsförändring än i andra projekt.

Arbetsplatser som tidigare har deltagit i socialfondsprojekt tycks ha högre ambitioner med att åstadkomma förändring. Dessa har också större förmåga att genomföra projekt och ta ansvar för arbetet. Det tyder alltså på att det sker ett organisatoriskt lärande genom erfarenheterna av att delta i projekt.

Ladda ner rapporten här: