– Stora företag har upphandlingsrutiner, men småföretagen behöver stöd och hjälp för att hitta utbildningsanordnare som passar dem. Foto: Anna-Karin Florén

Riskettan utvecklar hela regionen

Kenth Kronwall är projektledare för ESF-projektet Kompetensutveckling för strategiskt viktiga företag i Örebro län, i dagligt tal kallat Riskettan. Han är också chef för lärcentret Cityakademin i Örebro, och har sitt tjänsterum bland vuxenstuderande från många av världens länder. Cityakademin samlar allt från språkkurser till yrkeshögskolan och har sina lokaler i samma hus som stadens bibliotek. En av lärcentrets huvuduppgifter är att tillgodose de lokala och regionala behoven av utbildning och kompetensutveckling i samverkan med näringsliv och myndigheter. Cityakademins arbete med ESF-projekt började när Kenth Kronwall hösten 2004 läste i Nerikes allehanda att det var risk för att 60 miljoner kronor i EU-bidrag skulle frysa inne på grund av bristande intresse från företagen.

Gott samarbete underlättar

Tillsammans med kollegan Ingrid Gustavsson, Citykademins utbildningsmäklare, tog Kenth Kronvall kontakt med ESF-rådet.

– Företagen i kommunen hade dålig erfarenhet av ESF-projekt. De ansåg att administrationen var för betungande. Att låta Cityakademin fungera som mäklare mellan företag och ESF skulle kunna bli en lösning, säger Kenth Kronwall.

År 2005 lämnade Cityakademin in en första ansökan till ESF. Cityakademin stod som projektägare för projektet som omfattade kompetensutveckling för ägare och anställda på arton småföretag i ett köpcentrum i Örebro. När ESF-rådets utlysning Kompetensutveckling till stöd för företag i omställning kom 2009, i samband med finanskrisen, valde Cityakademin att delta i ansökan till Riskettan. Målgrupp för Riskettan var de företag som bedömdes kunna överleva krisen. Därför gick projektmedel huvudsakligen till kompetensutveckling i medelstora företag med nationell och internationell marknad.

– Tiden var knapp. När vi började arbetet med ansökan i februari 2009 hade vi en månad på oss. Tack vare att cheferna för vuxenutbildningen i Örebro län hade ett gott samarbete, kunde vi få ihop en gemensam ansökan med Cityakademin som projektägare på kort tid.

Motsträviga politiker

"I början var kommunen avvaktande. Politikerna tyckte att företagen själva akulle ansöka om medel från EU. Men jag hävdade att företagen har rätt till service från kommunen."

– Det krävdes många diskussioner i kommunen och med ESF-kontoret, innan vi fick stöd för idén att Cityakademin skulle ta ett samlat ägarskap, säger Kenth Kronwall.

I Riskettan fungerar Cityakademin som bollplank i utbildningsfrågor och är utbildningsmäklare. Företagen bestämmer vilka utbildningar de vill ha, men måste motivera varför de tar in ett utbildningsföretag, och vilka utbildningar de beställer. Cityakademin administrerar fakturan och tar emot pengar från ESF. Kenth Kronwall tycker att modellen fungerar smidigt. Att kommunerna skulle sköta det administrativa skulle vara ohållbart, tror han, eftersom de måste följa Lagen om offentlig upphandling. Att låta företagen sköta upphandlingen hade inte heller varit en framkomlig väg.

– Stora företag har upphandlingsrutiner, men småföretagen behöver stöd och hjälp för att hitta utbildningsanordnare som passar dem.

Hur gick det för dem som avskedades?

– Riskettan vänder sig i första hand till anställda, men några av dem som varslades kunde ta del av utbildningsmöjligheterna innan varslet genomfördes.

– I konjunkturnedgången kunde vi göra en del för några av dem som varslades, men många hann sluta innan projekten kom igång. På Atlas Copco, till exempel, bedrev man utbildningsverksamhet halva juli, sedan måste de avskedade lämna företaget och därmed utbildningarna.

– Jag önskar att fler av de varslade hade fått ta del av de utbildningar som erbjöds. Men vi får vara nöjda med att de som deltog har mer på fötterna vid nästa konjunktursmäll, säger Kenth Kronwall.

Vad har Socialfondsprojekten betytt för utvecklingen i Örebroregionen?

– I och med Riskettan hittade kommuner och företag en organsiationform för att samarbeta kring utbildningsfrågor. Satsningen har påverkat hela regionen. Anställda har fått behålla sina arbeten i högre utsträckning än de annars hade gjort, säger Kenth Kronwall.

– Även företagen står bättre rustade eftersom de fått möjlighet att använda utbildning i sin omställningsprocess. Det är helt klart att ett stöd i omställningen har betydelse både för individen och näringslivet.

Många företag har hört av sig till Cityakademin och vill vara med i det uppföljande projekt som blev resultatatet av Riskettan, kallat Risktvåan.

Riskettan utvecklar Cityakademin

Cityakademin har fått två nya ansökningar beviljade. Projekten kommer att vara ett viktigt verktyg för att stödja företag i hela Örebro län, menar Kenth Kronwall

– ESF-projekten för med sig att Cityakademin går från att vara ett kommunalt lärcentrum för medborgarnas lärande, till ett center som också utvecklar det lokala näringslivet, med fullt stöd av både Alliansen och oppositionen i kommunen.

Nu ska Örebro, tillsammans med tolv andra kommuner, göra en regional satsning på ett partnerskap för att stötta näringslivet, Business Region Örebro (BRO).

– Vi i BRO har fått i uppdrag att samordna kompetensutvecklingen i näringslivet i länet. Det är inte en ny roll för oss på Cityakademin, men nu har den blivit formaliserad. Vi ska bli en motor och mäklare i hela länet, säger Kenth Kronwall.

 

Texten är hämtad ur A&Os bok Arbetsplatslärande i kristider och är skriven av Anna Holmberg. Läs fler reportage om hur socialfondsprojekt har bidragit till kompetensutveckling i svenska företag under krisåren, ladda ner boken i sin helhet.

Den 16 april håller A&O ett seminarium om vuxnutbildningens nya roller och gränsöverskridande samverkan. Här kan du läsa mer.

Här kan du läsa ett reportage om vuxenutbildningscentret Masugnen, som organiserade utbildningen inom två företag som deltog i Riskettan.