David Jonsson, projektledare Kompobib 2020

Så tyckte besökarna

Konferens - A&O för att klara kriser

Vad var mest intressant under konferensdagen, tycker du?

David Jonsson, projektledare Kompobib 2020 (fortbildning för biblioteksanställda)
- Jag blev väldigt inspirerad av resonemangen kring ständigt lärande. Och att man lär sig på sin arbetsplats. Jag började fundera kring hur man skulle kunna formalisera sådant lärande, så att man kan få betyg på sina studier. Det skulle vara värdefullt.

Annette Nylund, doktorand vid KTH
- Jag fick ut väldigt mycket av dagen och kan inte säga att något enskilt var mest intressant. Det bästa var just att olika aktörers perspektiv fördes fram. Samtalen om att stärka människor i kris, mellan kris och efter kris väckte också en känsla av hopp.

Charlotta Krafft, utredare, Saco
- Projekten har haft olika syn på sin verksamhet och stött på olika problem. Det har fått mig att reflektera över parternas roller. Om de hade större förståelse för projektens betydelse vid ekonomiska kriser skulle det gå snabbare att skala upp den här typen av verksamhet. Vi skulle skapa förutsättningar för krishantering. Eftersom en konjunkturcykeln är mellan fem och sju år, skulle en sådan satsning sannolikt vara lönsam.

Mats Ershammar, projektledare, SOL
- Paneldebatten "Hur förbereder vi oss inför framtiden och nya kriser?" Det gav en bra överblick av problematiken, vilka frågeställningar vi i framtiden behöver ta tag i. Det är trevligt att träffa människor, men det skulle vara kul med mer folk från näringslivet.

Maria Lekenstam, projektledare, Academedia eductus
- Det mest intressanta var att höra vilka lärdomar man kan dra av de olika projekten. Det var bra att få en helhetsbild med representanter från universitet, fackliga organisationer och arbetsliv.

Linda Edhagen, jobbcoach, Eductus
- Jättesvårt, allt var väldigt intressant. Framförallt blev jag väldigt inspirerad av vad de olika projekten lett till, de samarbeten man fått igång.

 


 

Fler artiklar om konferensen:

Bilder från konfrensen
Blir 2011 morgonrodnadens år?
Fem framgångsfaktorer
Vems är ansvaret