Seminarium: Arbetsplatslärande inom skolan

Arrangeras av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Datorn i Utbildning (DIU).

Medverkande från A&O: Carina Åberg och Lennart Svensson.