A&O anordnade miniseminarium vid Socialfondens monter under Kvalitetsmässan i Göteborg.

Skapa goda förutsättningar- ett framgångsrecept

Kvalitetsmässan

– Vi drabbades hårt av finanskrisen och företaget gick dåligt. Vi levererade inte det vi skulle och kände oss tvungna att utveckla både verksamhet och personal, sa Anders Ebbesson, HR- ansvarig på vitvaruföretaget Asko Appliances AB som fram till september i år drev projektet Kompetensutveckling Asko.

På plats i Göteborg var han och Sirpa Niemi, representant för Gro, för att berätta om socialfondsprojekten de driver. Gro verkar inom funktionshinderområdet i Ale kommun.

– Projektet ger oss en fantastisk möjlighet att prova olika idéer för att utveckla vår verksamhet, och det behövs. Myndigheter, kommunen, brukarna själva och deras anhöriga ställer nya krav på vårt arbetssätt. I projektet vill vi kompetensutveckla vår personal under former som vi hoppas ska leda till verksamhetsutveckling, sa hon.

Skörda frukterna

Att skörda frukterna. Det var temat för Socialfondens gemensamma monter som gick under namnet "Växthus för kompetensutveckling". A&O:s forskare professor Per Olof Thång, Göteborgs universitet, och lektor Mats O. Eriksson, Högskolan Väst, var på mässan för att analysera projekten Asko och Gro under de miniseminarier som arrangerades vid montern. Moderator, tillika en av A&O:s projektkoordinatorer, Malin Ljungzell, frågade dem om nyckeln till framgångsrika projekt. Mats O. Eriksson menade att:

  • det är viktigt att titta på vilka förutsättningar som kan leda till faktiska resultat
  • projektet kan drivas under en längre period
  • projektet kan inkludera så många medarbetare som möjligt
  • alla medarbetare förstår motiven och deltar i hela processen
  • att alla medarbetare har möjlighet att påverka, pröva och värdera projektet under processen

Just delaktigheten är något som Anders Ebbesson upplever har förbättrats på Asko under projektperioden. Personalen är mer angelägen om att  hitta lösningar tillsammans.

Han tycker att verksamheten har förbättrats mycket under projekttidens gång, men helt problemfritt är det inte.

– Vår produktionspersonal har fått ett större ansvar och bredare arbetsuppgifter, vilket har lett till att personalen över dem, exempelvis arbetsledarna, har blivit av med arbetsuppgifter. Men i det stora hela har projektet varit positivt; arbetsplatslärande fungerar för oss på produktionsgolvet, sa Anders Ebbesson.

– Långsiktighet och lyhördhet för vad som sker med enskilda medarbetare är en av Askos största styrkor. Det är observant på att alla känner sig delaktiga och det är viktigt för att icke-delaktighet skapar negativa känslor. Asko har tittat mycket på var de är på väg i sin organisation, sa Per Olof Thång.

Verksamhetsförändringen gror

Projektet Gro arbetar med allt från synen på kompetensutveckling till att utbilda studiecirkelledare och att skapa nätverk mellan personliga assistenter. En annan metod som används inom Gro är jobbskuggning.

– Det är ett utbyte mellan verksamheterna i de sex kommuner som är med i projektet. Oftast sker det då en verksamhet tycker att de har alla förutsättningar att utföra ett bra arbete- resurser, metoder, planer för verksamheten och tillräckligt med personal- men trots det så fungerar inte arbetet, sa Sirpa Niemi.

– Då kan en medarbetare från en liknande verksamhet i en av de samverkande kommunerna komma dit och skugga personalen för att sedan reflektera över varför arbetet inte fungerar, fortsätter hon.

Engagemang från ledning, kommun eller företag menar både hon och Mats O. Eriksson är mycket viktigt för en hållbar verksamhetsutveckling.

– Om man inte har ett gott förhållningssätt från ledningen, företaget, kommunen så blir det svårt. Det handlar om att uppgradera kunskap och lärande, inte bara om att skapa ett varumärke. När man som medarbetare skaffar sig ny kunskap måste man få möjlighet att använda den, så att den inte går till spillo, sa Mats O. Eriksson.

Text: Johanna Senneby

 

Mer om A&O på Kvalitetsmässan:

Många vill utveckla arbetsplatslärande
Livspondus lyfter dold kompetens
Vad är arbetsplatslärande för dig?