Anette Munk Sörensen

Småföretagen avgör framtidens arbetsmarknad i Danmark

Utblick Europa


När det kommer till kompetensutveckling har Danmark valt en annan väg än Sverige. Strukturen på arbetsmarknaden på den danska sidan av Öresund består till övervägande del av småföretag med med högst 50 anställda.

Situationen på arbetsmarknaden utmärks av brist på högutbildad arbetskraft och prognoser säger att situationen kommer att förvärras under de närmsta åren. Samtidigt är arbetslösheten hög bland dem som saknar eller har kort utbildning.

- Vi vill vidareutbilda arbetslösa som har grundskolekompetens och några års arbetslivserfarenhet. Genom att utvärdera deras kunskaper kan vi ge dem gymnasiekompetens på kortare tid, än det skulle ta att gå igenom hela gymnasieutbildningen, säger Jørn August, koordinator för ESF-projekt på Region Hovedstaden, och medverkande i projektet Job och kompetencer i Øresundsregionen.

Utbildningssystemet i Danmark skiljer sig från det Svenska. Praktiska utbildningar har mindre teori och ett par år utgörs av praktisk utbildning, ofta arbetsplatsförlagd praktik. Efter avslutad utbildning får eleverna gesällbrev.

- Vi kan dra nytta av det offentliga utbildningssystemets kontakter med näringslivet för kompetensutvecklingsprojekten, säger Jørn August.

Danska Socialfonden har valt att arbeta med arbetslösa, snarare än kompetensutveckling av anställda, på grund av bristande intresse från företagen.

 

Vill uppmuntra företagsledare

Annette Munk Sørensen är projektledare för Kompetencenetvaerket som drivs av Erhvervsskolen Nordsjælland i Hillerød, ett samhälle cirka tre mil norr om Köpenhamn. Socialfondsprojektet försöker väcka småföretagens intresse för kompetensutveckling genom att jobba med ledarskapet.

- Vi visar på hur kompetensutveckling kan utveckla företagen.


- I små företag kan det vara ekonomen eller en chef som är ansvarig för kompetensutveckling, som i själva verket varken har den tid till eller kunskap som behövs. Vi erbjuder nätverksmöten där vi kan förse småföretagen med professionell kompetens kring hur man länkar utbildning till strategiska mål. Samtidigt får företagen möjlighet att nätverka sinsemellan, säger Annette Munk Sørensen.

För närvarande deltar ett sjuttiotal småföretag i projektet, tjugo av dessa är pilotföretag som projektet har ett närmare samarbete med.

- Vi undersöker vilka möjligheter som finns för att bedriva den här verksamheten mer effektivt och på längre sikt. Vi vill utveckla en metod för hur vi ska kunna övertala företagen att kompetensutveckla även efter det att pengarna från Socialfonden har tagit slut, säger hon.


Vill du veta mer?
www.kompetencenetvaerket.dk
www.jobkompetence.net