Foto: Region Gotland

Social innovation en väg till lärande

Almedalen 2013

– Social innovation kan innebära ett nytt sätt att organisera lärande på arbetsplatsen; att involvera medarbetarna på ett nytt sätt, att knyta lärandet till det vardagliga arbetet och att utgå från en behovsanalys, säger Tema A&Os processledare Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet.

Dessa enskilda delar är inte sociala innovationer i sig, men när projekten gör detta på ett nytt sätt skapas social innovation, vilket i sin tur kan ge bättre arbetsplatser. Tillsammans med Tema Likabehandling har A&O skickat ut en enkätundersökning till Socialfondsprojekt med frågor om hur de arbetar med lärande, jämlikhet och social innovation.

– Tjänster och arbetssätt som är sociala i sina medel eller mål, alltså social innovation, är nyckeln till tillväxt enligt Sveriges och EUs innovationsstrategier. Vi vill ta reda på i vilken mån projekten arbetar med detta och i sådana fall på vilket sätt, säger Malin Lindberg.

Det är inte bara viktigt för att se hur projekten svarar mot programskrivningarna, utan också för att ta reda på hur Socialfondprojekt genom social innovation bidrar till förnyelse av ekonomi, samhälle och tillväxt. Inte minst för att avgöra hur det kan överbrygga klyftan mellan Social- och Regionalfonden.

På seminariet Nytänkande vägar till jämlikhet och lärande i arbetslivet- social innovation i arbetslivet, som går av stapeln den 3 juli på Café H10 under Almedalsveckan, avhandlas frågorna.

– Vi kommer att ta upp hur social innovation kan gynna ett bättre arbetsliv, vilka resultat Socialfondsprojektens metoder ger och vilka begränsningar som finns.

Läs mer