– För att innovationsklimatet på en arbetsplats ska bli långsiktigt måste ledningen se de anställda som aktiva subjekt i förändringsprocessen. Idéer som kommer från de "vanliga" anställda har traditionellt varit underskattade i jämförelse med kunskap som kommer utifrån, sa Tuomo Alasoini, Tekes. Foto: Anna-Karin Florén

Social innovation förnyar arbetslivet

Workshop

– Medarbetardriven innovation kommer att leda till nya frågeställningar. För att få svar på dem behövs i sin tur ny kompetens och en öppenhet för nya svar.

Det var en av de slutsatser som Tuomo Alasoini drog i sin presentation av programmet "Liideri- Business, Productivity and Joy at Work", där företag kan förnya sina verksamheter genom att aktivt tillvarata medarbetarnas kompetens. Programmet drivs av finska Tekes, en organisation som finansierar forskningsprojekt, där Tuomo Alasoini är expert.

– Liideri går i linje med Finlands innovationspolitik som sedan 2008 har utvidgats från att främst fokusera på teknologisk innovation, till att även omfatta icke-teknologisk innovation och dra fördel av de effekter som en kombination av de båda ger, sa han under A&O-workshopen Social innovation for renewal of working life.

Ledningen måste värdesätta de anställdas idéer

Workshopen var en del av konferensen Equality, Innovation and Growth, som gick av stapeln den 9-10 oktober på Kulturens hus i Luleå. Tuomo Alasoini betonade vikten av förändring även inom ledningen, i en organisation som vill utvecklas och gynna medarbetardriven innovation.

– För att innovationsklimatet på en arbetsplats ska bli långsiktigt måste ledningen se de anställda som aktiva subjekt i förändringsprocessen. Idéer som kommer från de "vanliga" anställda har traditionellt varit underskattade i jämförelse med kunskap som kommer utifrån, sa han.

En viktig del i förändringsprocessen är därför att få ledningen att värdesätta dessa idéer och öppna upp för medarbetarnas innovationskraft, bland annat genom att se över de underliggande maktrelationerna som finns i de allra flesta organisationer.

Arbetsplatslärande tar tillvara innovationsförmåga

Tema A&O har längre drivit förnyelse i arbetslivet som en social innovation. På workshopen berättade temagruppens processledare Malin Lindberg om varför.

– Innovation har länge varit teknisk. Men, i och med OECDs, EUs och Sveriges nya innovationsstrategier har fokus hamnat på tjänsteinnovationer och organisatorisk innovation, som är relevanta för arbetslivet och hur det organiseras.

Hon betonade att sociala innovationer i sig inte är något nytt. Det är däremot de utmaningar samhället står inför och likaså behöver lösningarna vara det.

– Vi måste fråga oss vilka innovationer vi behöver. Jag tror att arbetsplatslärande är en av dem eftersom det tar tillvara människors innovationsförmåga på ett bättre sätt. Det underlättar också kontinuerligt lärande och ger sociala fördelar för både samhället, organisationen och individen, sa hon.

Här kan du läsa en krönika av Tuomo Alasoini och här kan du läsa en intervju med Malin Lindberg om A&O och social innovation.