Foto: Olof Näslund

Svante Bylund: Verksamheter och individer behöver samsyn!

Vad har du för erfarenheter som gör dig intressant för A&O?

– Jag har jobbat som ombudsman på IF Metall i Mälardalen. Då drev jag frågan om arbetsplatslärande och kompetensutveckling för våra medlemmar. Sedan tre år tillbaka är jag enhetschef på IF Metalls arbetsutvecklingsenhet, och arbetar med näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor. Jag verkar också för att öka kompetensen inom organisationen.

– Vi driver också egna Socialfondsprojekt. Ett av dem tar fram metoder för kompetensutveckling som ska förebygga arbetsskador och öka företagens produktivitet.

Varför är arbetsplatslärande en viktig fråga?

– Det lärande som IF Metalls medlemmar får, sker på arbetsplatsen, inte i skolbänken. Vår hållning är att arbetsplatslärande ska utveckla individer, men även samverkansformer, som att bygga team till exempel. Då blir arbetsplatslärande en nyckel till att få volym i kunskapsskapandet, både för individer och verksamheter.

Vilka är de viktigaste frågorna att lyfta inom arbetsplatslärande?

– Vikten av samsyn. Att alla inom en verksamhet förstår vad organisationsförändringar betyder för just dem. Det är även viktigt att hitta former för en arbetsorganisation som kan ta tillvara anställdas kompetens. En ledningsfilosofi som inte motverkar detta, utan ser och ger individer möjlighet att vara delaktiga i den processen, är också väldigt viktigt.

Hur tänker du jobba med spridning och strategisk påverkan?

– IF Metall jobbar ju både centralt och lokalt. Mot politiker, näringsliv och det offentliga. Som representant för IF Metall kan jag mana på företagen som är organiserade under oss. Jag kan intressera dem för möjligheterna med arbetsplatslärande, påverka deras nätverk och även se vad de olika arbetsplatserna har för behov av kompetensutveckling.

 

 

Här kan du läsa mer om den strategiska styrgruppen.

Text: Johanna Senneby