Caroline Jarebant

Systematiskt utvecklingsarbete ger framgångsrika företag

Konferens - A&O för att klara kriser

- Industriarbetet måste utvecklas för att industrin ska kunna locka till sig arbetskraft, sa Caroline Jarebrant under ett föredrag vid A&Os konferens A&O för att klara kriser och framtida kompetensbehov.

Men för att anställda ska klara omställningen behövs utbildning i både teknik och mjuka frågor, som till exempel hur man fungerar i ett arbetslag.
 
Swerea IVF har gjort en förstudie, där både små och stora företag tillfrågats om vilka utvecklingsfrågor de anser vara mest angelägna. Ett vanligt svar är att de vill locka till sig toppstudenter. För att bli mer attraktiva arbetsgivare arbetar företagen med kompetensutveckling och ledarskap.

- Unga människor ser företag som en plats att utvecklas på.

Företagen utvecklar nya metoder

Att företagen arbetar med kompetensutveckling och ledarskap är förvisso ingen nyhet, konstaterar Jarebrant. Men företagen väljer att arbeta med frågorna på ett nytt sätt.

- Företagen försöker utveckla individerna till att bli något utöver arbetsuppgifterna. Personalen får mer varierade arbetsuppgifter och indirekta arbetsuppgifter som gör jobbet mer innehållsrikt. De kan till exempel gå från en produktionslina till en annan. Medarbetarna anser att det ger utvecklingsmöjligheter.

Utvecklingsarbete ger framgång

Förbättrings och utvecklingsarbete är något man måste arbeta med systematiskt.

- Framgångsrika företag är duktiga på att nyttja frigjord tid för reflektion och utveckling. De nyttjar konjunktursvackor till att förbättra produktionen, för att gå stärkta ur krisen.

Jarebrant menar att det är viktigt med ett lösningorienterat förhållningssätt, och att företagen accepterar att det kan ta tid att skapa en sådan organisation.

- Företagen vinner på att bygga in ett konstruktivt förhållningssätt till produktionsstörningar, säger hon.

 


 

Fler artiklar om konferensen:

Bilder från konferensen
Blir 2011 morgonrodnadens år?
Fem framgångsfaktorer
Så tyckte besökarna
Vems är ansvaret?