A&Os panel i Almedalen, moderator Richard Krusell, A&O, Lars-Åke Almqvist f.d. ledamot i kommittén för Kompetensstegen, Eva Östlund Henschen, Kommunal, Leonel Vasques undersköterska och språkombud på Skolörtens Äldreboende, Britt-Inger Kajnäs, sektionschef SKL:s avdelning för arbetsgivarpolitik.

Tack för i år!

Almedalen 2011

Mest publik kom till den spännande debatten mellan Anders Lago och Erik Ullenhag. Ullehang talade om vikten av ett tolerant samhälle och varnade för att ökad främlingsfientlighet riskerar att underminera integrationen. Lago menade att regeringens arbetslinje visserligen är bra, men inte tillräcklig. Alla kommuner måste ta ansvar för flyktingmottagningen. Integrationsarbetet fungerar inte när en majoritet av alla flyktingar bosätter sig i ett fåtal bostadsområden i landet.

Vi har fått ta del av praktiska exempel när projekt som Språksam delar med sig av sina framgångsrika metoder för att lära ut språk på arbetsplatsen. Fryshusets projektet Unga in, underlättar ungdomars väg in på arbetsmarknaden. De berättade om hur viktigt det är att befinna sig i en miljö där ungdomar känner sig trygga.

 Men det fanns också tid för reflektion. Bodil Jönsson talade personligt om hur arbete får människor att känna tillhörighet. Ärkebiskop Anders Weiryd talade om medmänsklighet och om hur Svenska kyrkan kan bidra till att sprida budskapet om allas lika värde förmedlat genom det kristna kärleksbudskapet.

Mer om våra aktiviteter under Almedalsveckan finns att läsa i de dagliga nyhetsbreven som du kan ladda ner här.

SpeL, ESF-rådet och A&O hoppas att alla ni som deltagit under veckan också har haft några meningsfulla och lärorika dagar.