Terminsstart!

A&O ger höstens första Debatt i Socialfonden i samarbete med Tema Likabehandling– Ökad jämställdhet genom bättre bemötande? Seminariet tar avstamp i temagruppernas gemensamma rapport Jämställda tjänster där rapportförfattarna diskuterar hur jämställdhetsinsatser kan anpassas till de olika förutsättningarna i privat och offentlig verksamhet.

Läs mer

Seminariet arrangeras i samarbete med SPeL.