-Praxis har visat att kompetens väger mycket tyngre än antal anställningsår vid förhandlingar, säger Ulrika Hektor. Foto: Carola Andreasson

Kompetensutveckling lösning på osäkrare anställningar

Seminarium

- När jobben förändras i en så snabb takt att nyrekryteringar inte räcker till för att fylla dem, och politiken samtidigt kräver att vi jobbar tills vi är 70 år, då måste vi vara beredda att lära om och lära nytt.

Så motiverar Unionens utredare och kompetensutvecklingsexpert Ulrika Hektor att fackförbundet på sin kongress i oktober presenterade sin politiska plattform för kompetensutveckling: "Kompetensutveckling för framgång och trygghet - Unionens politiska plattform för kompetensutveckling". Från och med 2011 och upp till tio år framöver, kommer Unionen att lägga all kraft på att utveckla former för kompetensutveckling av sina medlemmar. 

LAS har lett till osäkra anställningar

Till följd av omorganisering och nedskärning på företag samt tillämpningen av lagen om anställningsskydd, LAS, har Unionens medlemmars anställningar blivit allt osäkrare. Även det är anledningar till att fackförbundet väljer att arbeta aktivt för att utveckla former för kompetensutveckling.

-Praxis har visat att kompetens väger mycket tyngre än antal anställningsår vid förhandlingar, säger Ulrika Hektor.

Vem ska ta ansvaret?

Kompetenskonto eller kompetensfond. Stat, fack, arbetsgivare eller individ? Förslagen på vem som ska ta ansvar för anställdas kompetensutveckling, och inte minst finansiera den, har varit många genom åren. I den politiska plattformen presenterar Unionen en trepartlösning; att fack, stat och företag arbetar tillsammans kring frågan.

- Det är först om vi samarbetar som vi kan få ekonomisk kraft, men Unionen vill äga frågan. Kompetensutveckling är en profileringsfråga för oss. Det var därför vi bestämde oss för att fokusera på detta politiska dokument. Vi har idéer, vi vill bjuda in till diskussion och driva frågan, säger hon.

Bredda synen på kompetensutveckling

Ulrika Hektor menar att vi måste bredda diskussionen och synen på kompetensutveckling, framförallt i samtal med företag.

- Vi måste komma bort från den traditionella kursen och istället prata med arbetsgivare om vad kompetensutveckling egentligen är och vad vi faktiskt behöver lära oss. Ett företag kommer aldrig att utvecklas, om inte medarbetarna får chans att göra det, säger hon.

Text: Johanna Senneby

På frukostseminariet "En ny svensk modell för arbetsplatslärande" diskuterar doktorand, tillika A&O-forskare, Stina Johansson från Luleå tekniska universitet, Unionens Ulrika Hektor samt IF Metalls Cintra Löthén och Tony Moberg hur en struktur för arbetsplatslärande skulle kunna se ut. Seminariet går av stapeln den 8 december i Stockholm.

Här kan du läsa mer om seminariet och hur du anmäler dig.

Läs mer:

Unionen och IF Metall: Staten bör ta större ansvar!

Vem håller i taktpinnen?

Facken tar täten i Skottland