Foto: Euwin

The Fifth Element– en modell för arbetsplatsinnovation

I sin blogg på Bigthink.com, en sida där forskare och praktiker skriver om nya rön och innovationer, beskriver vetenskapsjournalisten Sam McNerney USAs första stapplande steg mot en hierarkiskt organiserad arbetsplats. En viktig del i denna utveckling var New York and Erie Railroads expansion på 1850-talet, som ledde en historisk innovation; mellanchefen. Under industrialiseringen var arbetsförhållandena hårda, men i takt med tjänstenäringens framtåg och en ökad förståelse för vad personalen kunde bidra med i arbetet, förändrades synen. Organisationer började ta hänsyn till personalens välmående och såg hur detta påverkade företaget.

Sedan dess har teorierna om vad som krävs för att skapa effektiva arbetsplatser flödat. Att de anställda har meningsfulla arbetsuppgifter, motivation, och kontroll över sitt arbete har visat sig vara några av de viktigaste delarna.

Men, det är när dessa komponenter vävs ihop som något anmärkningsvärt börjar hända, menar det europeiska nätverket Euwins ambassadör Daniel Atlan. De kallar det för The Fifth Element, en modell som förklarar vilka förutsättningar som gynnar arbetsplatsinnovation och därmed produktivitet, hållbara organisationer och bra jobb.

Läs mer om The Fifth Element här.

Här kan du läsa mer om EU-nätverket Euwin, som finns till för att stödja EU-kommissionens arbete kring arbetsplatsinnovationer.

Här kan du läsa Sam McNerneys artikel What's best for employees is best for business, i sin helhet.