Tid att skörda!

Almedalen 2012

Med 17 seminarier finns Svenska ESF-rådet på plats i Donnerska husets trädgård under Almedalsveckan. Seminarierna spänner över alla delar av verksamheten-Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden, den sociala dimensionen inom EU:s strategi för Östersjöregionen och det Europeiska temaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna 2012.

På plats finns också Socialfondens temagrupper med seminarier som: Vem gömmer sig bakom procenten? Debatt om ungdomsarbetslöshetens vara eller icke vara, Sociala företag fixar jobben! Men när fattar politikerna beslut?, Framtidens kompetensförsörjning - behövs en ny svensk modell för lärande på arbetsplatser och Hur vet vi om arbetsmarknadspolitiken verkligen fungerar?.

Utöver seminarierna kommer temagrupperna och representanter från ESF-rådet att finnas på plats för att dela med sig av de mängder kunskaper om metoder och arbetssätt som framkommit i de cirka 2000 projekt som drivits under denna programperiod. Kom till fruktståndet på Donners plats och ta del av erfarenheterna!

Här kan du läsa mer om ESF-rådets arrangemang under veckan.
A&O arrangerar seminariet, Framtidens kompetensförsörjning - behövs en ny svensk modell för lärande på arbetsplatser?. Temagruppen släpper också den nya boken Handbok för arbetsplatslärande- om varför det är viktigt och hur man gör, i samband med ett samtal med författaren Gunhild Wallin.