Foto: Per Arvidsson och Emilia Öije

Tobé vs Johansson

Bättre fungerande arbetsmarknader, bättre jobb och bättre arbetsförhållanden ska öka sysselsättningen inom EU med en procentenhet per år. Europa 2020-strategins flaggskepp "EUs agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen" anger riktlinjerna och målen för Europas arbetsmarknadspolitik.

Agendan belyser kompetensutveckling av anställda som ett medel för att uppfylla målen, men hur ställer sig svenska politiker i frågan? Vi har frågat Ylva Johansson (s), vice ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott, och Tomas Tobé (m), ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott, hur de ser på kompetensutveckling i linje med EU2020-strategin.

Läs mer:

Ylva Johansson (s): Parterna bör gå samman i en kompetensförsäkring

Tomas Tobé (m): Kompetensutveckling bör regleras i kollektivavtal

EU2020- för en bättre arbetsmarknad