– Vårt uppdrag mot regeringen är att råda bot på den lokala strukturella arbetslösheten, säger Emma Rorke som arbetar med sysselsättningsfrågor på organisationen Pobal i Irland.

Transnationellt erfarenhetsutbyte om intermediärer

Utblick Europa

När den ekonomiska krisen slog till i Irland steg arbetslösheten från 4 procent i januari 2007 till 14 procent i oktober 2011.

- I Irland verkar vi inom en speciell kontext. De regionala och lokala politiska strukturerna är svaga och fokuserar mer på infrastruktur än på sysselsättningsfrågor. Ansvaret för sysselsättningsfrågor vilar snarare på icke-vinstdrivande utvecklingsföretag. De driver även de flesta socialfondsprojekt, säger Emma Rorke.

En intermediär på uppdrag av regeringen
Hon jobbar med programutveckling på Pobal. Sedan 1990 arbetar organisationen på uppdrag av den irländska regeringen och är en intermediär, vars huvudsakliga syfte är att samordna utvecklingsföretagens arbete och skapa effektivitet i den lokala strukturen.

- Det finns ett stort behov av samordning mellan företagen och även av projektutvärdering. Men vårt ansvar är inte bara att administrera sådant, utan även att bygga kapacitet, skapa utvecklingsprogram och hitta partnerskap, säger Emma Rorke.

Exempelvis har organisationen, i flera utsatta urbana områden, utvecklat partnerskap mellan skolor och företag. I dag jobbar de tillsammans för att fånga upp ungdomar som tenderar att hoppa av skolan i tidig ålder.

Arbetslösheten i fokus
Pobal implementerar det nationella sysselsättningsprogrammet på lokal nivå på uppdrag av den irländska regeringen.

- Vårt uppdrag mot regeringen är att råda bot på den lokala strukturella arbetslösheten. Gentemot företagen är vårt uppdrag att hjälpa dem att jobba strukturerat mot samma mål, men samtidigt behålla flexibiliteten och kreativiteten, säger hon.

Intermediärens roll i Sverige
Detta framkom under ett seminarium i Rom där A&O var på besök inbjudna av Italia Lavoro, en del av socialdepartementet som ansvarar för att stärka implementeringen av åtgärder för anställningsbarhet och mot utanförskap på arbetsmarknaden i Italien.

A&Os projektkoordinator Stefan Ekenberg var på plats för att berätta om intermediärernas betydelse, vikten av arbetsplatslärande och socialfondens roll i Sverige.

- Många arbetsgivare behöver en intermediär; en aktör med mäklande funktion som organiserar och samordnar kompetensutveckling i större sammanhang, säger han.

- Till skillnad från Pobal i Irland är svenska intermediärers främsta uppgift sällan att samordna kompetensutveckling. Ofta har de ett annat huvuduppdrag, som exempelvis vuxenutbildning i kommunens regi, sa han.

Företagen behöver en idé
Under seminariet pekade Stefan Ekenberg även på nödvändigheten av långsiktig kompetensutveckling genom arbetsplatslärande. Han menar att många i Sverige har förstått vikten av frågan, men att få vet hur man ska gå till väga i praktiken.

- Kurser är bra, men inte alltid. Först och främst måste arbetsgivarna fråga sig vad deras organisation behöver och inom vad de ska utbilda sin personal. Utgångspunkten måste vara en idé om vad utbildningen ska leda till, säger han.

- De erfarenheter vi i A&O har dragit från socialfondsprojekt som har jobbat med arbetsplatslärande, är att de företag som har en långsiktig strategi för kompetensutveckling hanterar kriser mycket bättre, säger Stefan Ekenberg.

 

Text: Johanna Senneby

Här kan du läsa mer om Pobal.