Tre tips inför Equality, growth and innovation

Konferens

Den 9 och 10 oktober tar Luleå tekniska universitet över stafettpinnen i organiseringen av "Equality, Growth & Innovation- In theory and practice", en konferens om sociala aspekter av hållbar tillväxt och innovation. Nästan hundra forskare och praktiker är på plats i Luleå för att leda workshops och presentera det senaste inom områdena jämställdhet, tillväxt och innovation. En av dem är tema A&Os projektkoordinator Malin Lindberg, hon är även en av arrangörerna och här ger hon oss sina tre hetaste tips inför konferensen.

Tips 1:
Ezio Manzinis föreläsning om hur sociala innovationer kan designas. Han är en av pionjärerna inom utveckling av tjänster som bidrar till social förbättring.

Tips 2:
Workshopen "What politics can learn from large gender mainstreaming programmes" där de största statliga jämställdhetsinsatserna det senaste decenniet sammanfattas och analyseras i arrangemang av Jämställ.nu och Tema Likabehandling.

Tips 3:
Workshopen "Social innovation for renewal of working life" där det exemplifieras hur social innovation - i betydelsen av nya arbetssätt och tjänster som är sociala i sina medel och, eller, mål - kan bidra till förnyelse i arbetslivet.

Syftet med konferensen är att systematisera utbytet av kunskaper och erfarenheter från genomförda forskningsstudier, policyprogram och FoU-projekt om socialt hållbar innovation och tillväxt mellan aktörer från olika samhällssektorer, samt att öka deltagarnas förmåga och vilja att använda kunskaper och erfarenheter från genomförda forskningsstudier, policyprogram och FoU-projekt för att vidareutveckla forsknings- och policyområdet socialt hållbar innovation och tillväxt.

Det finns fortfarande ett fåtal platser kvar, läs mer och anmäl dig här!