Foto: Privat

Ulf Westerberg: Mobilisera engagemang på Sveriges arbetsplatser!

Vad har du för erfarenheter som gör dig intressant för A&O?

– Jag har varit allt från snickare till statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet och socialdepartementet. Jag har även facklig bakgrund inom LO och var i början av 90-talet chef för Arbetslivsfonden, som påminner lite om Socialfonden. Generellt har jag haft en lång karriär inom förändrings- och utvecklingsfrågor i arbetslivet. I dag arbetar jag som senior rådgivare inom regional utveckling och arbetsplatsutveckling.

Hur ser din roll som processledare ut?

– Jag ska hålla ihop den strategiska styrgruppen och samtidigt vara blåslampan i den. Att organisera meningsfulla och kreativa möten är en viktig del av det. Jag ska även fungera som en bro mellan medlemmarna i styrgruppen och temagruppsledningen.

– För mig gäller det även att samordna de offentliga verksamheternas, näringslivets och myndigheternas gemensamma intressen, för att kunna identifiera hur behovet av arbetsplatslärande ser ut.

Vilka är dina mål för den strategiska styrgruppen?

– Min personliga ambition och förhoppning är att genom styrgruppen kunna skapa ett större engagemang kring kompetensutvecklingsfrågor, särskilt hos offentliga och kommunala arbetsgivare samt näringslivsorganisationer. Som jag ser det är det facken som är på alerten så här långt.

– En annan förhoppning är att vi ska få möjlighet att påverka nästa programperiod. Då kommer vi att kunna anpassa användningen av socialfondsmedel efter den svenska arbetsmarknadens behov på ett bättre sätt än tidigare.

Vilka är de viktigaste frågorna inom arbetsplatslärande?

– Att mobilisera engagemang på landets arbetsplatser. Tidigare har det inte funnits några bra kanaler för att föra vidare de kunskaper om arbetsplatslärande och organisationsförändring som finns.

– En brist som påpekats i styrgruppen är just att små och medelstora företag inte ser hur de kan dra nytta av ESF-pengar. Då är det viktigt att sprida goda exempel, så att verksamheter och företag får upp ögonen för hur de kan använda socialfondsmedel. Jag tänker även att vi kanske behöver bredda stygruppen en del, så att vi får bättre kontakt med fler viktiga och intresserade aktörer.

Här kan du läsa mer om den strategiska styrgruppen.

Text: Johanna Senneby