Ulrika Hektor: Arbetsplatslärande är nödvändigt!

Vad har du för erfarenheter som gör dig intressant för A&O?
- Jag är kompetensexpert på Unionen. De senaste åren har jag varit ansvarig för kompetensutvecklingsfrågan från ett utredarperspektiv och lett arbetet med att utveckla Unionens kompetensutvecklingspolitik- en fråga som Unionen prioriterar högt.

Varför är arbetsplatslärande en viktig fråga?
- För våra medlemmar är det viktigt att utvecklas i arbetslivet för att få trygghet på både arbetsplatsen och på arbetsmarknaden i stort. När vi lär på arbetsplatsen blir vi mer flexibla och kan stå oss bättre i omorganisationer och neddragningar. Det blir också lättare att hitta jobb på andra marknader.

Vilka är de viktigaste frågorna att lyfta inom arbetsplatslärande?
- Kompetensutveckling är en konkurrensmässig fråga. Det stärker företagets konkurrenskraft och det är viktigt att frågan får det värde den faktiskt har.

- För Unionens del är det också att få våra medlemmar att se arbetsplatslärande som något nödvändigt, något de måste jobba med kontinuerligt för att få trygghet i arbetslivet. Det är också viktigt att se till att medlemmarna efterfrågar kompetensutveckling på arbetsplatsen, och inte ser det som något de ska göra när resten av jobbet är klart.

Hur tänker du jobba med spridning och strategisk påverkan?
- Frågan om kompetensutveckling ligger högt på dagordningen i förbundet just nu och vi har många spridningskanaler. Bland annat olika forum där både medlemmar och förtroendevalda på flera nivåer. För mig är det jätteviktigt att sprida A&Os idéer och erfarenheter på våra olika arenor.