– Titta på den kemiska industrin. De har ju lyckats på grund av yttre tvång och regler, men de som arbetar med deras kompetensutveckling har ju uppenbart löst problemet med integrerat lärande, säger Thomas Axelsson, arbetsutvecklingsenheten på IF Metall. Foto: Johanna Senneby

Unionen ser möjligheter med ESF

– Förut hängde anställningstryggheten på antalet anställningsår, i dag hänger den på kompetens. Samtidigt har många av våra medlemmar med fast anställning mycket lägre kompetens än sina kollegor som är inhyrda eller konsulter, säger Unionens kompetensexpert Ulrika Hektor.

Kompetensutveckling för människor i anställning står därför högt på agendan för fackförbundet och dess medlemmar- så högt att det, tillsammans med lön och arbetsmiljö, är ett av Unionens tre prioriterade områden. Men att hitta de rätta formerna är inte alltid det enklaste. Med hjälp av Europeiska socialfonden, ESF, har IF Metall i många år bedrivit kompetensutvecklingsprojekt och även Unionen ser möjligheter med fonden.

– Vi måste undersöka hur vi kan utnyttja EU-pengar och engagera oss mer i ESF, säger Ulrika Hektor.

Tre pusselbitar

Detta framkom under en workshop arrangerad av Temagrupp A&O och Unionen torsdag den 18 april i Stockholm. På plats var bland andra representanter för Fortum, Radisson Blue Hotel och Astma- och allergiförbundet. Syftet med workshopen var att låta dem lära sig mer om hur ESF kan medfinansiera kompetensutveckling på jobbet, och om arbetsplatslärande.

– Det görs omfattande satsningar på utbildning och lärande i arbetslivet. Men, det är ofta fokus på individen och enstaka kurstillfällen, snarare än utbildning kopplad till organisatorisk utveckling, sa Malin Lindberg från A&O.

A&O har utifrån ESF-projektens erfarenheter kunnat identifiera tre viktiga pusselbitar för arbetsplatslärande; den strategiska pusselbiten betonar att kompetensutvecklingen bör vara en del i en långsiktig utvecklingsstrategi och den pedagogiska pusselbiten handlar om hur man arrangerar lärandet och samspelet mellan individ och organisation.

– Den tredje pusselbiten är den praktiska och pekar på hur lärandet omsätts på arbetsplatsen och blir integrerat i verksamheten, säger Malin Lindberg.

Ett sådant lärande ger tryggare personal och anställningar, bättre konkurrenskraft och mer dynamiska organisationer. Hur man omsätter arbetsplatslärande i praktiken, är dock lättare sagt än gjort, Thomas Axelsson, arbetsutvecklingsenheten på IF Metall, kom med ett innovativt förslag.

– Titta på den kemiska industrin. De har ju lyckats på grund av yttre tvång och regler, men de som arbetar med deras kompetensutveckling har ju uppenbart löst problemet med integrerat lärande, säger han.

Text: Johanna Senneby