Gunilla Solton

Vad är arbetsplatslärande för dig?

Kvalitetsmässan

Vad är arbetsplatslärande för dig?

Gunilla Solton, hjärt- och lungräddningskoordinator, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

­ - Jag jobbar inom kliniskt lärande och kompetensutvecklar läkare och sjuksystrar. Vi arbetar med inläsning, instuderingsfrågor och rent praktiskt när vi bygger upp scenarier kring vanliga händelser på akutavdelningen. För mig är arbetsplatslärande när de nya kunskaperna omsätts i praktiken och det sker hela tiden i deras arbete. Jag skulle gärna utveckla modeller för hur man kan mäta i vilken grad ett arbetsplatslärande faktiskt sker.

Lena Nilsson, ombudsman och Leif Nordin, ombudsman, fackförbundet Kommunal

­- Arbetsplatslärande är att utveckla kompetens under arbetet. Då krävs en fungerande arbetsorganisation, men även att arbetsplatslärandet är medvetet, så att hela organisationen förstår och är med, från ledare till medarbetare.

Marianne Merin, projektledare och Anna Ingermansson, arbetskonsulent, Projekt Arbetsliv, Partille kommun

- I vårt projekt jobbar vi utifrån supported employment (ett samlingsnamn för en viss typ av arbetsrehabiliteringsinsatser för personer med funktionshinder, red. anmärkning). Inom det är tanken att lära på arbetsplatsen, inte innan. För oss är arbetsplatslärande just det, att kartlägga vad personen har behov av att lära sig och sedan träna tillsammans på det på arbetsplatsen. Många av våra projektdeltagare har generaliserigssvårigheter, och då ligger framgången ofta i att lära på arbetsplatsen.

Christiaan Tännwolde, tekniker, och Uno Olausson, tekniker, hjälpmedelcentralen i Västra Götalandsregionen

- Vi individanpassar rullstolar så för oss är arbetsplatslärande en rent praktisk fråga. När det kommer nya rullstolar som vi inte vet hur vi ska anpassa kan vi antingen ringa någon som kommer och visar oss hur man gör, eller så funderar vi själva ut hur vi ska montera den nya rullstolen. Vi lär av varandra hela tiden, det är arbetsplatslärande.

Sara Grimpe- Wernersson, kursledare projekt Bumerang, ABF Sydhalland

- Jag tänker mest på de sociala aspekterna när jag hör ordet arbetsplatslärande. Att man driver något tillsammans, att de som behöver utvecklas mest får göra det och att man gör det med hjälp av varandra på arbetsplatsen.

 

Andra artiklar på ämnet:

Skapa goda förutsättningar- ett framgångsrecept

Många vill utveckla arbetsplatslärande

Livspondus lyfter dold kompetens