Validering- att erkänna informella kompetenser

Validering är ett effektivt sätt att synliggöra informell kompetens. Erkända kunskaper är positivt på flera nivåer: för individer, för verksamheter och för samhället i stort. Arbetet med validering, som ett sätt att minska glappet mellan utbud och efterfrågan på kompetens, är i full gång, bland annat genom EU:s gemensamma riktlinjer för validering. Detta och mycket mer kan du läsa om i vår artikelserie om validering.

Synliggjord kompetens ger konkurrensfördel

Vägen till ett gemensamt valideringssystem

Krönika: Per Andersson om validering

Validering mot betyg gynnar individen

När organisatoriskt lärande når långt

Vem vinner på validering?