A&O:s Leif Berglund, Luleå tekniska universitet, är den som senast skrivit en avhandling om validering och har värdefull kunskap att bidra med i arbetet med att forma en nationell struktur för validering. Foto: Johanna Senneby

Validering för anställda fortfarande en utmaning

För anställda som vill validera sin kompetens på eget inititativ finns ingenstans att vända sig. Arbetslösa kan få hjälp av arbetsförmedlingen, och för studerande finns yrkesvägledare.

Anna Kahlson är nationell samordnare för validering på Myndigheten för yrkeshögskolan, som sedan tre år tillbaka arbetar med att samordna och stödja en nationell struktur för validering i Sverige. I början av september samlade myndigheten experter och sakkunniga på branschorganisationer, kommuner, regionförbund, fackliga organisationer och andra myndigheter till ett expertseminarium.

De medverkande var rörande överens om att den största utmaningen är att underlätta för människor som vill utvärdera sina kunskaper genom validering.

- På Island finns till exempel Lifelong Learning centers dit anställda kan vända sig om de vill validera sina kunskaper för att gå vidare i yrkeslivet, en liknande lösning kan fungera för Sverige, säger hon.

Samordnaren efterfrågar mer forskning

På plats från A&O var forskarna Leif Berglund, Luleå tekniska universitet, och Per Andersson, Linköpings universitet, för att diskutera på temat "En nationell struktur för validering- hur långt har vi kommit?"

- Vi har kommit en bra bit i frågan om samverkan mellan de stora aktörerna; till exempel mellan myndigheter, branschorganisationer och andra arbetslivsorganisationer. Vi har även kommit långt med informationsspridning, bland annat genom webbportalen valideringsinfo.se, säger Anna Kahlson.

Hon påtalar dock att det fortfarande saknas forskning kring vilka effekter validering ger. Det finns till exemepel osäkerhet kring vilka metoder och verktyg som används för validering, om det verkligen förkortar tiden det tar för en person att komma ut på arbetsmarknaden och vilka andra resultat validering ger.

Mer kunskap att hämta ur ESF-projekten

- Validering är ett prioriterat område för EUs strukturfonder, vilket har inneburit en hel uppsjö av projekt inom området. Här har A&O en unik funktion att sammanställa de kunskaper som kommer ur ESF-projekten och se viktiga framgångsfaktorer i arbetet med validering, säger Anna Kahlson.

Per Andersson sitter med i det Nordiska expertnätverket för validering, som har i uppdrag av Nordiskt nätverk för lärande att följa och bidra till utveckling av validering.
Tillsammans med Leif Berglund deltar han också i det forskarnätverk som Myndigheten för yrkeshögskolan initierat for kunskapsuppbyggnad och forskningsperspektiv inom uppdraget.

- Per Andersson är mycket erfaren inom forskningsfältet och Leif Berglund är den som senast skrivit en avhandling om validering. Genom att ha med dem i arbetet med att forma en nationell struktur för validering slår vi två flugor i en smäll; de har kunskap både från ESF-projekt och som representanter från vårt forskarnätverk, säger hon.