Välkommen!

Debatt

Välkommen till vår nya hemsida! Här hittar du information om vilka vi är, vad vi gör och hur du kan komma i kontakt med oss. Håll debatten levande om arbetslatslärandets betydelse för den enskilde, företaget, samhället och för Europa. Vad tycker du?

Hösten 2008 svepte finanskrisen som en chockvåg över världen. Sverige var inget undantag. Många företags orderböcker var tomma. I juni 2009 var den totala efterfrågan 20 procent lägre än tolv månader tidigare. Många företag tvingades varsla eller säga upp anställda.

Samtidigt minskade de lediga jobben med 35 procent. Arbetsgivare, anställda, arbetsförmedlare och politiker ställdes inför dramatiska utmaningar. Det krävdes många och snabba akuta insatser, men samtidigt aktualiserades mer långsiktiga kompetensfrågor. Men mycket av dessa lärdomar försvinner med hög konjunktur och bättre tider för arbetsmarknaden. Därför är det A&O med en aktiv debatt om arbetsplatslärande och kompetensutveckling. Debattsidan här på A&Os hemsida kommer att göra sitt för att hålla den viktiga debatten vid liv.

Temagruppen A&O - Arbetsplatslärande och omställning i arbetslivet - arbetar för allas ökade möjligheter till att lära nytt och lära mer på arbetsplatsen. Temagruppen A&O tar fram, analyserar och systematiserar erfarenheter av en kritisk massa av socialfondsprojekt i syfte att skapa långsiktig strategisk påverkan av den nationella politiken. För oss, i A&O, är det A&O att finna innovativa idéer och goda intentioner.

En snabb teknikutveckling och omstruktureringar på arbetsmarknaden kräver att sysselsatta kontinuerligt kompetensutvecklas och att arbetsplatslärande har en klar och tydlig förankring i en organisations verksamhet. Med adekvat kompetens ökar individens möjligheter att vara kvar på sin arbetsplats, samtidigt som företaget kan konkurrera med kompetent personal. Detta är A&O inte bara för individen och för det enskilda företaget, det är också A&O för ekonomisk tillväxt och utveckling på såväl nationell, regional som lokal nivå.

I media läser vi att forskningsanslag till excellentcenter fördelas ojämställt. Detta är knappast unikt för forskarvärlden utan snarare ett tecken på samhällets allmänna orättvisor vad gäller kön, men också tillgänglighet och andra diskrimineringsgrunder. Det är A&O för ett gott demokratiskt samhälle där ingen diskrimineras.

Arbetsmarknaden har för tillfället både arbetskraftbrist och arbetslöshet. Detta glapp behöver minskas med hjälp av smarta lösningar. Arbetsplatslärande, validering och kompetensutveckling är några starka lösningar. Detta är A&O för en hållbar framtida arbetsmarknad.

 

Stefan Ekenberg och Karolina Parding, projektkoordinatorer