– Vi ville att alla skulle förstå vikten av sitt arbete, men att hyra in en konsult kostar skjortan och vi hade inte en chans att ligga ute med de pengarna, säger Anders Åkerberg.

Växtvärk förändrade Prioleva

- Fokus hade hamnat på hur vi skulle få ihop dagarna och vad vi gjort fel, istället för på utveckling och vad vi kan göra bättre i dag.

Det säger Anders Åkerberg, ekonomichef och delägare i företaget Prioleva som har sitt säte i Stora Skedvi i Säters kommun i Dalarna. Tågstationen ligger öde, men för ett företag som Prioleva ligger Säter strategiskt mitt emellan Borlänge, Hedemora och Ludvika.

Under en midsommarafton för drygt fyra år sedan fick Anders Åkerberg och företagets VD Malin Floridan idén till företaget som i dag servar området med städtjänster och matkassar. I februari slog de upp dörrarna till Säters enda delikatessbutik, som ligger i Vika Bröds fabrik. Där trängs närodlade morötter med kött från de lokala bönderna.

Under det första året drev de företaget som en hobby och hade en timanställd städerska.

- Den här månaden betalade vi ut 26 löner, så det är lite skillnad, säger Anders Åkerberg.

Större företag kräver nya lösningar

Han svänger in på en lerig gård, det stora huset är hans familjehem. På den röda ladan sitter en skylt som avslöjar hans fars tidigare verksamhet, ett rökeri. I dag används ladan som matvarulager och medan han plockar ihop det som ska till butiken berättar han om hur det växande företaget skapade friktion i personalgruppen.

- Personalstyrkan drog åt olika håll, samtidigt ställdes jag och Malin inför helt nya roller som ledare. Vi ville att alla skulle förstå vikten av sitt arbete, men att hyra in en konsult kostar skjortan och vi hade inte en chans att ligga ute med de pengarna.

De insåg att det växande företaget krävde ny kommunikation, nytt ledarskap och en organisationsförändring. I flera sammanhang hade han och Malin Floridan hört talas om socialfondsprojektet Dalalyft.

Fick coach genom Dalalyft

Hela 95 procent av Dalarnas drygt 18 000 företag är solo- eller mikroföretag, det vill säga att de har högst nio anställda. Denna grupp företagare kan sällan ta del av socialfondsmedel, bland annat på grund av den omfattande administrationen som krävs för att driva ett projekt. Men genom projektet Dalalyft kan Dalarnas småföretagare kompetensutveckla sin personal för en engångssumma på 1000 kronor.

- Eftersom vi var fler än åtta personer i företaget fick vi personlig vägledning. En coach kom hit och kartlade företagets problematik. Sedan la hon upp en struktur för hur vi kunde jobba med vår personal och organisation.

Vid fem tillfällen under 2011 kom coachen till Prioleva. Anders Åkerberg berättar om hur både individerna och gruppen utvecklades.

- Coachen fick med hela personalen, alla fick utrymme. Det är något vi verkligen lärt av och tagit med i vårt ledarskap. Vi lärde oss att se vilken typ av människor som finns i verksamheten, vad vi gör bra, vad vi gör dåligt och fick redskap för att kommunicera, säger han.

Spelregler centrala i verksamheten

För att underlätta kommunikationen och arbetet tog de tillsammans fram "Spelreglerna".

- Det är fem regler som personal och ledare ska hålla sig till. I dag är de centrala i verksamheten. För oss ledare har regeln om lösningsfokus varit viktigast, för medarbetarna regeln om rak och tydlig kommunikation, säger Malin Floridan.

Just kommunikationen blev ett problem när expansionen gjorde att de anställdas roller förändrades.

- Men det växande företaget satte även oss i en annan situation. Helt plötsligt var vi ledare på ett nytt sätt och det är en jätteviktig roll. Det gick upp för oss hur viktigt det är att ha rätt person på rätt plats, att se vilka vi har runt oss, hur de fungerar och var de passar, säger Malin Floridan.

Hon tar sig själv som exempel.

- Det är exempelvis jättedumt att ha en visionär på att lägga schema, säger hon.

Använder personalen på nytt sätt

Schemaläggningen av företagets engångsuppdrag, som exempelvis fönsterputsning och flyttstädning, har istället Sandra Gerelius tagit över. Hon har jobbat på Prioleva sedan företaget startade. Då städade hon fem dagar i veckan.

- Det har alltid varit kul att jobba här, men det var svårt med sammanhållningen när vi blev större. På utbildningarna lärde vi oss att alla måste sträva åt samma håll, men det är svårt att följa spelreglerna. En del saker är ju självklara, men vissa hjulspår är djupa, säger hon.

På personalmötet var tredje vecka tas spelreglerna upp för diskussion. Då pratar personalen om hur de följs och om någon regel behöver ändras.

– Dalalyfts utbildningar har även lett till att vi använder personalstyrkan på ett nytt sätt, nu rekryterar vi till exempel inom organisationen. Jag har blivit både arbetsledare, skyddsombud och schemaläggare, säger hon.

Kontinuerlig utbildning skapar helhetstänk

Ungefär 270 småföretag och 885 anställda deltar i dag i Dalalyft, som ägs av Västerbergslagens utbildningscentrum. Projektet spänner över Dalarnas femton kommuner.

- Det som gör oss unika är att vi anpassar utbildningarna efter deltagarnas önskemål om nivå och genomförande i tid och rum. För små företag är ofta tiden avgörande, samtidigt vill vi skapa ett helhetstänk kring lärande i organisationerna, säger projektledaren John Quick.

Han menar att lärande lättare skapas i organisationen om deltagarna inte ser utbildningen som en engångsinsats. För Prioleva har det gjort stor skillnad, menar Anders Åkerberg.

- Det har betytt massor. En engångsinsats hade absolut inte gett samma effekt och möjlighet att tillsammans fundera igenom och arbeta fram de spelregler som vi vill ska gälla på vår arbetsplats, säger han.