Välkommen på frukost!

Seminarium

Arbetsplatslärande är avgörande för ett hållbart arbetsliv. När verksamhet och anställda utvecklas tillsammans är arbetsplatslärande en effektiv metod för att möta global konkurrens.

I Sverige saknas en aktör med tydligt ansvar för kompetensutveckling av personer i anställning. IF Metall har drivit socialfondsprojekt, som har skapat en bred plattform för arbetsplatslärande. Är det en modell som kan användas av fler fackförbund?

A&O samtalar med IF Metall om praktiska erfarenheter, och med Unionen om deras strategiska arbete för att uppnå en politisk plattform för kompetensutveckling. Hur skulle en struktur för arbetsplatslärande kunna utformas?