I regi av A&O träffades dryga 20-talet ansvariga politiker och chefer för vuxenutbildning i Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen för att diskutera regional samverkan. Foto: Eva-Lena Ekman

Vuxenutbildningens nya roller kräver samverkan

Europeiska socialfonden finansierar utvecklingssatsningar för att skapa bättre förutsättningar för människor i arbetslivet. Bland annat testar projekten metoder för arbetsplatslärande. De utvecklar även nya samarbetsformer mellan intressenter och företag i en kommun, mellan kommuner och inom regionen. Projekten synliggör både framgångsfaktorer och svårigheter för att vuxenutbildning ska bidra till lokal och regional kompetensförsörjning.

Den 16 april höll A&O ett seminarium där dryga 20-talet ansvariga politiker och chefer för vuxenutbildning i Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen träffades för att diskutera regional samverkan i frågan.

Under dagen framkom att särskilt kritiska frågor är styrning av utvecklingsinitiativ, hur vuxenutbildningens ansvar ser ut och vem som har mandat i kompetensfrågor. Även vilka incitament som finns för att utveckla mer flexibla utbildningslösningar i en region eller en kommun visade sig vara en viktig fråga.

För att fler människor ska få tillgång till arbetsmarknaden är det viktigt att ta tillvara invånarnas befintliga kompetens, men även ge dem chans att utveckla sin kompetens och sina yrkeskunskaper. Regionens kompetensförsörjning är en nyckelfråga inför framtiden och det behövs gemensamma satsningar för att förbättra förutsättningar och villkor för vuxnas lärande.

Västra Götalandsregionen, som har i uppdrag att utveckla en regional kompetensplattform, fångade upp flera områden för fortsatt arbete och kan tänka sig att bjuda in till fler liknande träffar för dialog och gemensamt utvecklingsarbete.

Text: Malin Ljungzell och Johanna Senneby