Workshop med Företagarna

Workshop

"Att hitta tid och pengar till kompetensutveckling är extra svårt i små- och mikroföretag. Samtidigt skapas fyra av fem jobb i företagen och 82 procent anser att kompetensutveckling är helt avgörande för företagets fortsatta utveckling." Det skriver Ove Jansson som är Senior advisor på Företagarna, tillika en av medlemmarna i A&Os strategiska styrgrupp, i en krönika på A&Os hemsida.

Att små och medelstora företag får bättre tillgång till kompetensutveckling är av största vikt för att de ska kunna utvecklas och stå sig i den globala konkurrensen. Det är dock något de sällan har tid eller pengar till. A&O och Företagarna bjuder därför in till workshopen Europeiska socialfonden, ESF, som språngbräda för kompetensutveckling av anställda, den 17 april i Stockholm. Där får representanter och utredare inom Företagarna lära sig mer om hur ESF kan medfinansiera kompetensutveckling på jobbet.

Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste verktyg för att främja kompetensutveckling och minska utanförskap i arbetslivet. Under workshopen kommer A&O att presentera praktiska exempel på hur ESF kan stödja projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap i arbetslivet. Särskilt uppmärksammas små och medelstora företags roll i dessa insatser. Vi diskuterar även konkreta metoder för strategisk och hållbar kompetensutveckling utifrån en sammanställning av ett stort antal genomförda ESF-projekt.

När? 15 maj 2013, kl 10.00-15.00
Var? Företagarna, Rådmansgatan 40, Stockholm
OBS! Seminariet vänder sig enbart tillförtroendevalda och tjänstemän inom Unionen. Det är alltså endast öppet för inbjudna.

Arrangörer: Företagarna och ESF:s temagrupp A&O

Här kan du läsa Ove Janssons krönika