Workshop med Unionen

Workshop

- Arbetsplatslärande gör våra medlemmar flexibla och trygga på arbetsmarknaden, men det är även en fråga om företags konkurrenskraft. För Unionens del handlar det också om att få medlemmarna att se arbetsplatslärande som något de måste jobba med kontinuerligt.

Det säger Ulrika Hektor, kompetensexpert på Unionen. Tillsammans med A&O håller de workshop under rubriken Europeiska socialfonden, ESF, som språngbräda för kompetensutveckling på jobbet, den 17 april i Stockholm. Kontinuerlig kompetensutveckling ligger högt på Unionens agenda, men få medlemmar vet hur de kan använda sig av ESF som hjälpmedel. Under workshopen får därför fackliga representanter och utredare lära sig mer om hur Europeiska socialfonden kan medfinansiera kompetensutveckling på jobbet.

ESF är EU:s viktigaste verktyg för att främja kompetensutveckling och minska utanförskap i arbetslivet. Under workshopen presenterar A&O exempel på framgångsrika projekt där facket haft en drivande roll i kompetensutveckling på arbetsplatser med stöd av ESF. Vi diskuterar även konkreta metoder för strategisk och hållbar kompetensutveckling utifrån en sammanställning av ett stort antal genomförda ESF-projekt.

När? 18 april 2013, kl 10.00-15.00

Var? Unionen, Olof Palmes gata 17, Stockholm
OBS! Seminariet vänder sig enbart tillförtroendevalda och tjänstemän inom Unionen. Det är alltså endast öppet för inbjudna.

Arrangörer: Unionen och ESF:s temagrupp A&O

Här kan du läsa mer om Unionens och A&Os samarbete