Tema A och O – Publicerat http://arbetsplatslarande.se/ <![CDATA[Incitament hos parterna viktigast för långsiktighet]]> http://arbetsplatslarande.se/publicerat/incitament-hos-parterna-viktigast-for-langsiktighet Wed, 30 Oct 2013 10:18:00 +0100 Att få till långsiktigt hållbara förändringar är något som de allra flesta ESF-projekt tampas med. I rapporten Uppdrag kompetensförsörjning– rollen som intermediär, tar A&Os Malin Ljungzell ett grepp om förutsättningarna för att en intermediär ska bidra till långsiktig kompetensförsörjning.

Rapporten Uppdrag kompetensförsörjning- rollen som intermediär, utgår ifrån ett antal socialfondsprojekt som utvecklat nya samarbetsformer där projektägare har fungerat som intermediär, en mellanhand mellan olika aktörer och ledare för ett utvecklingsarbete. Intermediärerna har på olika sätt bidragit till att möta individers och arbetslivets kompetensbehov, i linje med de långsiktiga regionala strategierna.

Att projektägaren har en tydlig idé och strategi kring hur långsiktighet skapas, att det finns tydliga incitament hos de enskilda parterna att delta i samverkan, och att det finns ett tydligt uppdrag att verka som projektägare, är tre av de viktigaste bitarna för att skapa långsiktighet i intermediärrollen. Det beskriver författarna Malin Ljungzell och Fredrik Jönsson i kapitlet Resultat från studien i två regioner. Andra viktiga förutsättningar är att man kan visa på samverkansvinster och att det finns en aktör som kan ta rollen som intermediär även efter projekttiden.

Uppdrag kompetensförsörjning- rollen som intermediär, lyfter fram rollen som intermediär mellan aktörer för att både lösa konkreta utbildningsbehov och påverka strukturer som underlättar kompetensförsörjningen. Rapporten är en del i A&Os arbete med fokusområdet Intermediärer i regional kompetensförsörjning, som syftar till att bidra till en fungerande infrastruktur för vuxnas lärande i regionerna. Rapporten har tagits fram i samarbete med SPeL, processtödet inom socialfonden och forskare vid APeL Forskning och utveckling samt Linköpings universitet.

Här kan du ladda ner rapporten i sin helhet.

Vill du veta mer om vad en intermediär kan vara? Kolla in filmen här!

]]>
http://arbetsplatslarande.se//publicerat/incitament-hos-parterna-viktigast-for-langsiktighet
<![CDATA[Ladda ner Handbok i arbetsplatslärande!]]> http://arbetsplatslarande.se/publicerat/ladda-ner-handbok-i-arbetsplatslarande Tue, 31 Dec 2013 18:52:00 +0100 Här kan du ladda ner Handbok i arbetsplatslärande.

Eller beställ ett tryckt exemplar gratis av anna-karin.floren@helgalunden.se

I skrivande stund finns endast ett fåtal exemplar kvar.

Handbok i arbetsplatslärande lanserades 30 oktober 2013 på Waterfront Congress Center i Stockholm. Mer om lanseringen kan du läsa här.

]]>
http://arbetsplatslarande.se//publicerat/ladda-ner-handbok-i-arbetsplatslarande
<![CDATA[Rapport: Hållbara förutsättningar för vuxnas lärande]]> http://arbetsplatslarande.se/publicerat/rapport-hallbara-forutsattningar-for-vuxnas-larande Mon, 04 Nov 2013 13:17:00 +0100 Att höja kompetensnivån för de som redan finns på arbetsmarknaden frigör utrymme för de som står långt utanför arbetsmarknaden. Det är en av slutsatserna i A&Os rapport Hållbara förutsättningar för vuxnas lärande.

Att återskapa bortrationaliserade arbeten är inte en bra idé. Att däremot höja kompetensnivån för de som redan finns på arbetsmarknaden, för att på så sätt frigöra utrymme för de som står långt utanför arbetsmarknaden, är en bättre. Detta framkommer i Tema A&Os nya rapport Hållbara förutsättningar för vuxnas lärande som strategi för regional kompetensförsörjning. I rapporten har författaren Per-Olof Thång, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, utgått från tre seminarier, arrangerade av Tema A&O, Svenska ESF-rådet samt region Västra Götaland.

Rapporten sammanfattar och reflekterar över den diskussion som fördes under seminarierna och ska bidra till ökad kunskap om hur hållbara förutsättningar för vuxnas lärande kan skapas. Erfarenheter från socialfondsprojekt visar på både framgångsfaktorer och hinder för att vuxenutbildningen ska bidra till lokal och regional kompetensförsörjning.

Bland framgångsfaktorerna finns:
• Tydliga uppdrag och mandat från kommunledningen
• Investeringar och samordning av resurser
• Uppkoppling mot regional utvecklingspolitik

Bland svårigheterna finns:
• Olika syn på kunskap, utbildning, kompetensutveckling och lärande
• Olika syn på vem som bär ansvaret för kompetensförsörjning
• Brist på visioner strategier

Nedan kan du ladda ner rapporten i sin helhet.

 

]]>
http://arbetsplatslarande.se//publicerat/rapport-hallbara-forutsattningar-for-vuxnas-larande
<![CDATA[Mim Team ifrågasätter allt]]> http://arbetsplatslarande.se/publicerat/mim-team-ifragasatter-allt Tue, 05 Nov 2013 16:04:00 +0100 Man måste vara emot och ifrågasätta allt för att hitta nya sätt att göra saker på, det är Mats Björnetuns devis. Med projektet Mim Team och 5,9 ESF-miljoner på fickan kunde han kompetensutveckla sin personal och, trots löneläget, stå sig på den tyska marknaden. Detta framkom på A&Os lansering av Handbok i arbetsplatslärande.

– Projektet har resulterat i att Mim Construction lever idag. Vi kan tillverka våra produkter billigare och effektivare genom vår personals höjda kompetens.

Det säger Mats Björnetun som är grundare och VD för Mim Construction, ett företag som sedan mitten av 80-talet tillverkar reservdelar till bilar. Det började med att Mats Björnetun och hans före detta kompanjon smed i gårdsverkstaden med tanken att sälja produkterna i grannskapet.

– Några år senare började vi exportera till tyska biltillverkare och idag är det där företaget har sin huvudsakliga marknad.

År 2005 lämnade Mats kompanjon företaget. Tre år senare knackade varselvågen på dörren, och löneläget i Tyskland gjorde att Mim Construction behövde öka sin effektivitet med 25 procent för att överleva.

– Vi förstod att vi var tvungna att vara egoistiska i detta och utbilda vår personal utifrån de behov som marknaden krävde. Samtidigt ville vi binda till oss andra, liknande men inte konkurrerande, företag i området och utbilda dem så att det passade våra behov.

Utgå från behov fyller flera syften

Detta framkom på A&Os lansering av Handbok i arbetsplatslärande- vad, hur och varför det är viktigt, som hölls den 30 oktober på Stockholm Waterfront Congress Centre. Boken är en konkret vägledning för organisationer som vill utveckla verksamhet och medarbetare parallellt, utan att riskera att hamna i "kurs-fällan". På plats under lanseringen var en av författarna, Anna-Karin Florén, och Carina Åberg, APeL, som bland annat förklarade varför det är viktigt för verksamheter att utgå ifrån behov, när de planerar sina kompetensutvecklingsinsatser.

– För att både individ och verksamhet ska dra nytta av sina lärdomar, måste det finnas möjlighet att använda de nya kunskaperna på arbetsplatsen. Om de anställdas kompetensutveckling hänger ihop med strategin för verksamhetsutveckling och utveckling av organisationen, blir insatserna behovsstyrda, säger Carina Åberg.

När Mim Construction drog igång sitt projekt utgick de ifrån en behovsanalys där de skrev ner varje timme som de anställda behövde för kompetensutveckling och kom fram till att 5,9 miljoner kronor behövdes för att fylla behoven.

– Vi kunde placera varenda krona i våra skräddarsydda utbildningar. Att de anställda bara använder 80 procent av sin arbetskapacitet handlar enbart om att man inte utnyttjar deras kompetens på rätt sätt, vilket vi kan göra nu.

– Efterhand dokumenterar vi alla förändringar som sker på golvet och i organisationen. Det största steget är att ingen är rädd för utbildning längre, säger Mats Björnetun.

Här kan du läsa mer om handboken.
Nedan kan du ladda ner boken som pdf och hämta hem Carina Åbergs presentation.

]]>
http://arbetsplatslarande.se//publicerat/mim-team-ifragasatter-allt
<![CDATA[Småföretagares kompetensutveckling på agendan]]> http://arbetsplatslarande.se/publicerat/smaforetagares-kompetensutveckling-pa-agendan Mon, 11 Nov 2013 12:28:00 +0100 Att småföretagare sällan finner tid och resurser att kompetensutveckla sin personal, är ingen nyhet. På en konferens den 4 december tar A&O ett grepp om hur erfarenheter från ESF-projekt som Dalalyft kan bidra till en infrastruktur för kompetensutveckling i småföretag.

Många företag och regioner står inför en osäker framtid och behöver komma på innovativa sätt att säkra sin kompetensförsörjning. Att kompetensutveckla den befintliga personalen är ett sådant, men en svår väg för många småföretagare som knappt finner tid till att tänka kring hur de kan utveckla sin verksamhet. ESF-projektet Dalalyft har sedan 2010 arbetat med att göra kompetensutveckling tillgänglig för Dalarnas småföretagare.

Den 4 december arrangerar Tema A&O konferensen Lära nytt, lära mer– strategier för kompetensutveckling i företag och regioner, där projektet berättar vilka metoder som fungerat, och vilka fallgropar som finns. Även hur en infrastruktur för kompetensutveckling av småföretagare kan se ut på regional och nationell nivå, diskuteras.

Medverkar gör bland andra Företagarnas Lars Ilmoni som berättar om småföretagens förutsättningar för kompetensutveckling. På plats finns även Anna-Karin Florén, A&O, och Carina Åberg, APeL, för att prata om temagruppens nya bok Handbok i arbetsplatslärande, hur den kom till och varför den är viktig.

Här kan du läsa en artikel om Prioleva, ett av de företag som kompetensutvecklat sin personal med hjälp av projektet Dalalyft.

Här hittar du mer information om konferensen.

]]>
http://arbetsplatslarande.se//publicerat/smaforetagares-kompetensutveckling-pa-agendan
<![CDATA[Få kvalitet med arbetsplatslärande!]]> http://arbetsplatslarande.se/publicerat/fa-kvalitet-med-arbetsplatslarande Tue, 12 Nov 2013 10:48:00 +0100 Är du intresserad av hur arbetsplatslärande kan öka kvaliteten i din verksamhet? Besök då Tema A&Os monter under Kvalitetsmässan, där vi kommer att dela ut och berätta om Handbok i arbetsplatslärande.

Snart är det dags för årets Kvalitetsmässa, Europas största konferens om verksamhets- och samhällsutveckling, som går under temat Sverige kan bli bättre. Under mässdagarna den 19- 21 november kommer Europeiska socialfonden att arrangera tre seminarier. Utöver detta kommer Anna-Karin Florén, en av författarna till Hanbok i arbetsplatslärande- vad hur och varför det är viktigt, att finnas vid ESFs monter för att och berätta om kvalitetsutveckling med hjälp av arbetsplatslärande. Här kan du också hämta ditt eget exemplar av boken, som ska fungera som en konkret vägledning för organisationer som vill utveckla verksamhet och medarbetare parallellt, utan att riskera att fastna i "kursfällan".

Du hittar oss vid monter B07:17, den 19 november mellan klockan 13 och 16.

Här kan du läsa mer om boken, för mer information om Kvalitetsmässan, kolla in deras hemsida.

Mer info

 

]]>
http://arbetsplatslarande.se//publicerat/fa-kvalitet-med-arbetsplatslarande
<![CDATA[Rapport: Arbetsplatsutveckling genom projekt]]> http://arbetsplatslarande.se/publicerat/rapport-arbetsplatsutveckling-genom-projekt Mon, 18 Nov 2013 11:48:00 +0100 Ökad beredskap för förnyelse och förutsättningar för lärande har skapats i de nio projekt som ingick i ESFs utlysning Kompetensutveckling med inriktning på arbetsorganisation för ett ökat lärande och en bättre hälsa. A&Os forskare ser dock inte de resultat och effekter ESF önskat, detta framkommer i rapporten Arbetsplatsutveckling genom projekt.

Trots goda förutsättningar - en tydlig och genomarbetad utlysning, intressanta projekt och tämligen gott om pengar - så ser vi inte resultat och effekter i den utsträckning som kommer till uttryck i utlysningen, skriver A&Os forskare Louise Svensson, Linköpings universitet, Christina Ehneström, APeL och Per-Erik Ellström, Linköpings universitet, i den nya rapporten Arbetsplatsutveckling genom projekt.

Författarna har undersökt de nio projekt som ingick i ESFs utlysning Kompetensutveckling med inriktning på arbetsorganisation för ett ökat lärande och en bättre hälsa, där många av projekten samlades kring tanken att bygga strukturer för fortlöpande kompetensutveckling. Verksamheterna har dragit många lärdomar och ett centralt resultat är att man har hittat modeller för kompetensutveckling i samspelet mellan formellt och informellt lärande.

Däremot tycker inte författarna att projekten levt upp till ESFs och sina egna högt ställda krav och ställer sig frågor som att det kanske är omfattning och storlek på projekten som hindrat dem att vara innovativa? Vad hade hänt om projekten hade testat möjlighet att pröva i liten skala och sedan ta med det bästa ut till fler? Hade de då kunnat vara mer innovativa och kanske använt mer av integrerade strategier?

Rapporten pekar dock på att det har uppstått en ökad beredskap för förnyelse och att förutsättningar för lärande har skapats i och genom de nio projekten. Ett annat viktigt resultat är att projekten tillsammans visar på det värde som kan ligga i satsningar på kompetensutveckling som innebär att man kopplar samman lärandeaktiviteter och aktiviteter som syftar till utveckling av arbetsorganisationen.

 

]]>
http://arbetsplatslarande.se//publicerat/rapport-arbetsplatsutveckling-genom-projekt
<![CDATA[A&O läggs ner ]]> http://arbetsplatslarande.se/publicerat/aoo-laggs-ner- Tue, 26 Nov 2013 12:59:00 +0100 Kära läsare, i samband med årsskiftet kommer temagruppen A&O att läggas ner. Hemsidan kommer att finnas kvar tills vidare. Vi vill ju att så många som möjligt ska kunna ta del av alla intressanta artiklar och rapporter som finns här! Tyvärr har vi dock inte möjlighet att uppdatera hemsidan efter vecka 50.

Ni som vill ha Handbok i arbetsplatslärande, passa på att beställa den i senast v. 50, eftersom vi inte längre kommer ha möjlighet att distribuera den efter årsskiftet. Skicka ett mail med namn, adress och önskat antal ex. till anna-karin.floren@helgalunden.se.

Mer information kommer inom kort.

 

]]>
http://arbetsplatslarande.se//publicerat/aoo-laggs-ner-
<![CDATA[Projekt ArbetSams slutkonferens: Lärande arbetsplatser skapar framtidens omsorg]]> http://arbetsplatslarande.se/publicerat/projekt-arbetsams-slutkonferens-larande-arbetsplatser-skapar-framtidens Thu, 05 Dec 2013 13:24:00 +0100 – ArbetSam är något av det intressantaste som hänt på mycket länge. Det säger Mats Svegfors, tidigare landshövding och chefredaktör på Svenska Dagbladet. En framgångsfaktor för projektet har varit det nära samarbetet mellan vuxenutbildning, SFI och omsorgens olika verksamheter.

Under två och ett halvt år har projekt ArbetSam målmedvetet byggt upp lärande och språkutvecklande arbetsplatser inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionshinder i fem Stockholmskommuner och sex privata vårdföretag. Projektet har uppnått en rad goda resultat: Verksamheter har utvecklats, personalen har höjt sin språk- och yrkeskompetens - och många kursdeltagare vittnar om ökad självkänsla och engagemang i arbetet.

Nu går projektet in i implementeringsfasen. ArbetSams givande metoder ska tas över av de ordinarie verksamheterna. Vilka är möjligheterna? Vilka är hindren? Och hur kan olika aktörer samverka kring verksamhetsutveckling, arbetsplatslärande och utbildning?

Kom och lyssna till en rad namnkunniga föreläsare från olika kunskaps- och verksamhetsområden. De delar alla med sig av sina tankar och visioner om framtidens omsorg och vuxenutbildning.

Konferensen riktar sig till dig som är beslutsfattare eller chef inom utbildning och omsorg - och till dig som medverkat i projektet eller är intresserad av resultaten.


Torsdagen den 12 december, kl. 9.00-15.30
Fazer restaurang & konferens, Trygg Hansahuset, Fleminggatan 18, Stockholm

Medverkande:
Sven-Erik Wånell, utredare och tidigare direktör för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Åsa Lindh, generaldirektör för Svenska ESF-rådet
Karina Uddén, enhetschef för näringslivsutveckling, tillväxtavdelningen, Länsstyrelsen
Peter Hammarin, chef för arbetslivsutvecklingsenheten, Kommunal och vice ordförande för Vård- och omsorgscollege
Geoff Erici, departementsråd och utredare vid Utbildningsdepartementet
Lotta Wigen, förvaltningschef för Äldre- och handikappförvaltningen i Lidingö stad
Kerstin Sjösvärd, huvudprojektledare i ArbetSam
Stig Nyman, äldre- och forskningslandstingsråd samt ordförande för Stiftelsen
Stockholms läns Äldrecentrum
Harald Berg och Arthur Henningson, Consider Consultants och utvärderare av projekt ArbetSam

 

 

]]>
http://arbetsplatslarande.se//publicerat/projekt-arbetsams-slutkonferens-larande-arbetsplatser-skapar-framtidens
<![CDATA[Kära A&O-vän, ]]> http://arbetsplatslarande.se/publicerat/kara-aoo-van-4 Fri, 20 Dec 2013 16:43:00 +0100 I samband med årsskiftet läggs A&Os verksamhet ner. Vi vill tacka dig för att du medverkat vid våra aktiviteter eller på annat sätt engagerat dig för arbetsplatslärande. Vi hoppas att du liksom vi i A&O har nytta av alla de erfarenheter som gjorts om arbetsplatslärande under den gångna programperioden.

A&O har sedan starten 2009 arbetat för att på en aggregerad nivå samla viktiga erfarenheter från socialfondsfinansierade projekt som har verkat inom området kompetensutveckling. Det har varit en intressant och lärorik resa för alla oss som har haft förmånen att arbeta med temagruppen.

Då, 2009, hörde man sällan talas om arbetsplatslärande - alltså den form av lärande där organisation och människa utvecklas tillsammans. Vår ambition har varit att etablera begreppet i samhällsdebatten och att uppmärksamma beslutsfattare, arbetsmarknadens parter och enskilda organisationer på att arbetsplatslärande kan bidra till att skapa en arbetsmarknad där alla människors kompetens kan tas tillvara utifrån var och ens förutsättningar.

Temagruppen har uppmärksammat några frågor som vi anser är särskilt viktiga att arbeta vidare med. Avsaknad av en gemensam organisation dit både anställda och företag kan vända sig för att få stöd i arbetet med kompetensutveckling är en. Särskilt angeläget är detta för små företag som inte själva håller sig med HR-avdelningar, men har potential att växa. En annan är att öka kompetensen om hur man bedriver framgångsrikt arbetsplatslärande. Ett tredje är att öka medvetenheten om hur intermediärer, som kunskapsmäklare, kan bidra till god kompetensförsörjning regionalt.

När vi ser tillbaka på programperioden kan vi konstatera att arbetsplatslärande som begrepp idag är etablerat. Vi upplever också att frågan om hur aktörer med en intermediär roll, kan bidra till regional utveckling diskuteras flitigare idag. Under detta sista år, har vi arbetat för att sprida kunskap om hur. Som ett led i det arbetet togs "Handbok i arbetsplatslärande" fram. Den har haft strykande åtgång och vi är glada över att den har väckt så mycket intresse.

Handboken liksom allt annat material som har tagits fram av A&O kommer tills vidare vara tillgängligt som nedladdningsbara pdf:er på hemsidan www.arbetsplatslarande.se.

 

God jul och gott nytt år!  - från alla oss som har arbetat med A&O. 

]]>
http://arbetsplatslarande.se//publicerat/kara-aoo-van-4