HELIX/Linköpings universitet

HELIX är ett VINN Excellence Centre med basfinansiering från VINNOVA, Linköpings universitet samt ingående partners som företag och offentliga och fackliga organisationer. Verksamheten är ett tioårigt projekt som bedrivs 2006-2016, med syfte att utveckla kunskap för ett hållbart arbetsliv. Projektet är uppdelat i fyra etapper.

Inom HELIX verkar 45 forskare, varav 18 är doktorander, samt en koordinator. Medarbetarna tillhör olika institutioner och avdelningar på Linköpings universitet, men finns samlade i gemensamma lokaler på Campus Valla (Hus B, ingång 25).

Mer info om HELIX finns här.