Vad är ESF?

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet som förvaltar Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden i Sverige.

Under perioden 2007–2013 fördelar Svenska ESF-rådet över 13 miljarder kronor till projekt som främjar kompetensutveckling, motverkar utanförskap och underlättar integrationen av medborgare från länder utanför EU.

Klicka här för mer information om ESF-rådet.