Ängsull. Foto: Ann-Karin Florén

Våra fokusområden

I A&O medverkar forskare med olika specialområden. Temagruppens arbete är därför uppdelat i sju fokusområden. I socialfondsprojekten skapas kunskap, metoder och idéer. Forskarna studerar utvalda projekt och sprider resultaten.

Ett fokusområde är "Facket förändras" som studerar hur facket kan driva på arbetsplatslärande som en metod för kompetensutveckling. Ett annat fokusområde är "Jämställdhetsintegrering som kompetensutveckling" som bland annat tittar på hur socialfondsprojekten använder sig av jämställdhetsintegrering inom kompetensutveckling, arbetsplatslärande och organisationsutveckling.